bezrakoviny.cz bezrakoviny.cz - Kampaň Ministerstva Zdravotnictví za prevenci rakoviny

bezrakoviny.czWebsite Profile

Title: Kampaň Ministerstva Zdravotnictví za prevenci rakoviny
Keywords: rakovina prsu, rakovina tlustého st?eva, rakovina dělo?ního ?ípku, karcinom prsu, prsní nádor, prevence, diagnóza, lé?ba, protirakovine, proti rakovině, bezrakoviny, bez rakoviny,
Description:Kampaň proti rakovině vás má maximálně ochránit p?ed nej?astěj?ími druhy rakoviny, jako je rakovina dělo?ního ?ípku, rakovina tlustého st?eva a rakovina prsu.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

bezrakoviny.cz Information

Website / Domain:bezrakoviny.cz
Website IP Address:81.0.239.196
Domain DNS Server:kasel.mzcr.cz,ns2.ksrzis.cz

bezrakoviny.cz ranks

Alexa Rank:0
EveryoneDomain Rank:0
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

bezrakoviny.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$0
Daily Revenue:$0
Monthly Revenue:$0
Yearly Revenue:$$0
Daily Unique Visitors:0
Monthly Unique Visitors:0
Yearly Unique Visitors:0

bezrakoviny.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html
Server Apache/2.2.22 (Debian)
Date Sun, 21 Oct 2018 03:53:01 GMT

bezrakoviny.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
rakovina prsu 1 1.16%
rakovina tlustého st?eva 1 2.16%
rakovina dělo?ního ?ípku 1 2.16%
karcinom prsu 0 0.00%
prsní nádor 0 0.00%
prevence 2 1.43%
diagnóza 0 0.00%
lé?ba 0 0.00%
protirakovine 0 0.00%
proti rakovině 0 0.00%
bezrakoviny 0 0.00%
bez rakoviny 0 0.00%

bezrakoviny.cz Similar Website

Domain WebSite Title
zzmv.cz Zdravotnické za?ízení Ministerstva vnitra
ministerstva.cz Ministerstva
zsmze.cz Za?ízení slu?eb Ministerstva zemědělství
doletis.cz Kampaň Doletí??!
bsmv.cz Bytová správa ministerstva vnitra
kampane.cz Kampaň - Kampaně .cz
svetzdravotnictvi.cz Svět Zdravotnictví | zprávy ze světa zdravotnictví
letakovakampan.cz Letáková kampaň - letáky, reklama, inzerce
spolujenasviac.sk Kampaň - Spolu je nás viac
mzcr.cz Ministerstvo zdravotnictví ?eské republiky
prace-zdravotnictvi.cz Práce ve Zdravotnictví
psychicka-ujma.cz Psychická újma ve zdravotnictví
zamestnanivezdravotnictvi.cz Zaměstnání ve zdravotnictví
pmfhk.cz Fakulta vojenského zdravotnictví UO
ezdrav.cz Elektronické zdravotnictví, eHealth
reformazdravotnictvi.cz ?eská platforma reformy zdravotnictví
karieravezdravotnictvi.cz Zaměstnání ve zdravotnictví
alternativnicesta.cz Alternativní lé?ba rakoviny, doplňky k lé?bě rakoviny

bezrakoviny.cz Alexa Rank History Chart

bezrakoviny.cz aleax

bezrakoviny.cz Html To Plain Text

Kampaň Ministerstva Zdravotnictví za prevenci rakoviny A co vy a va?e rodina? Nepodceňujte prevenci rakoviny. Rakovina u nás ka?dy rok p?ipraví o ?ivot 27 000 lidí. Mnozí mohli ?ít, kdyby si na?li ?as na prevenci. Dospělé ?eny by měly jednou ro?ně p?ijít na vy?et?ení dělo?ního hrdla kv?li rakovině dělo?ního ?ípku. ?eny star?í 45 let by měly navíc ka?dé dva roky p?ijít na mamografické vy?et?ení rakoviny prsu a v?echny ?eny i mu?i by od 55 let měli pravidelně absolvovat preventivní vy?et?ení rakoviny tlustého st?eva. Pora?te se o pot?ebnych vy?et?eních s praktickym léka?em nebo gynekologem. Lidem, kte?í zanedbávají prevenci, v sou?asné době zdravotní poji??ovny rozesílají pozvánku k vy?et?ení. Upozorněte své blízké na vyznam prevence rakoviny i vy. M??ete jim zachránit ?ivot. Aktuality Roadshow O projektu Rakovina prsu Rakovina tlustého st?eva Rakovina dělo?ního ?ípku Jak jsme na tom s prevencí? 5:01 Projekt Systém podpory prevence vybranych nádorovych onemocnění v ?eské republice – screeningové programy je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavní mediální partner: Partne?i projektu:

bezrakoviny.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Fri May 19 16:46:47 2017
domain: bezrakoviny.cz
registrant: SB:MZCR
admin-c: SHIMA
nsset: NSSMZCR14
registrar: REG-GENREG
registered: 28.01.2014 03:27:22
changed: 01.02.2017 09:09:22
expire: 28.01.2018
contact: SB:MZCR
org: Ministerstvo zdravotnictví ?R
name: Ministerstvo zdravotnictví ?R
address: Palackého náměstí 4
address: Praha 2
address: 12801
address: CZ
e-mail: inf@mzcr.cz
registrar: REG-GENREG
created: 14.09.2001 14:16:00
changed: 16.01.2007 11:35:00
contact: SHIMA
name: Fares Shima
address: Palackého nam.4
address: Praha 2
address: 128 01
address: CZ
phone: +420.224972774
e-mail: fares.shima@mzcr.cz
registrar: REG-GENREG
created: 04.01.2007 10:45:00
nsset: NSSMZCR14
nserver: kasel.mzcr.cz
nserver: ns2.ksrzis.cz
tech-c: SB:MZCR
registrar: REG-GENREG
created: 30.01.2017 11:16:2


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en